جستجوی پزشکان

ام آر آی

92

یك عكس برداری غیر تهاجمی است كه به پزشك اجازه می دهد بهتر به تشخیص بیماری بپردازد. MRI از یك میدان مغناطیسی قوی ، امواج رادیویی و كامپیوتر برای تصویر برداری دارای جزئیات از بافت های نرم و استخوان ها و دیگر اندام داخلی بدن استفاده می كند كه تصاویر بعدا روی مانیتور و یا به صورت چاپ شده قابل مشاهده هستند.

عكسبرداری یا MRI به پزشكان این قابلیت را می دهد  كه به تشخیص مواردی جزئی كه توسط CT  و یا Ultrasound و اشعه X  قابل مشاهده نیست بپردازند

برای انجام MRI  فرد نباید از زیور آلات یا هر وسیه ای  که در آن فلز دارد استفاده کند حتی ندان مصنوعی. زیرا در میدان مغناطیسی که دستگاه ایجاد می کند اختلال ایجاد می شود وعلاوه بر تصویر برداری به خود فرد نیز آسیب می رساند.

در هنگام انجام نیز از فرد خواسته می شود تا حرکت نکند تا طی چند ثانیه  تصویر برداری انجام شود.

این روش از تصویر برداری کاربردهای زیادی دارد از جمله تصویر برداری از مغز، ستون فقرات، استخوان و مفاصل و حفره شکمی و …