جستجوی پزشکان

انواع سرطان ریه

انواع سرطان ریه
شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۴

انواع سرطان ریه

آسیب شناس خلط، مایع دورن غشا جانبی، بافت یا سایر نمونه ها را از لحاظ جود سلولهای سرطانی بررسی می کند و در صورت مشاهده سرطان، نوع آن را گزارش می دهد. انواع مختلف سرطان ریه به شیوه های گوناگونی درمان می شوند.رایج ترین انواع سرطان بر اساس شکل ظاهری سلولهای سرطانی در زیر میکروسکوپ نامگذاری شده اند.

سرطان ریه با سلولهای کوچک:  در حدود ۱۳ درصد سرطان های ریه از نوع سلول کوچک هستند. این نوع سرطان سرعت انتشار زیادی دارد.انواع سرطان ریه

سرطان ریه با سلولهای غیر کوچک: بیشتر موارد سرطان ریه از نوع سرطان های غیرکوچک هستند.

محله بندی سرطان ریه:

برای انجام بهترین درمان برای برنامه ریزی جهت درمان، پزشک باید از نوع سرطان ریه و شدت آن مطلع باشد.مرحله بندی روند دقیقی است که مشخص می کند سرطان منتشر شده یا نه و در صورت انتشار به کدام قسمت از بدن منتشر شده است. سرطان ریه به غدد لنفاوی، مغز استخوان ها و کبد و غدد فوق کلیه ریشه می دواند.

هنگامی که سرطان از نقطه اولیه به نقطه دیگر بدن منتشر می شود، تومور جدید سلولهای سرطانی مشابه و نام مشابهی با تومر اولیه دارد. مثلا اگر سرطان ریه به کبد منتشر شود، سلولهای سرطانی که درکبد وجود دارند در واقع سلولهای سرطانی ریه هستند  و نام سلولهای سرطان ریه متاستاتیک است. به همین دلیل درمان این بیماری مشابه با درمان سرطان ریه است نه سرطان کبد.

ارسال شده در مقالات توسط baran