جستجوی پزشکان

بیوپسی

بیوپسی
چهارشنبه ۰۴ فروردین ۱۳۹۵

بیوپسی

تشخیص سرطان به روشهای گوناگونی انجام می شود که یکی از آنها نمونه برداری ازبافت مشکوک  که به آن بیوپسی می گویند.

به نمونه برداری از بافت زنده بیوپسی می گویند که در طی آن مقداری از بافت بدن توسط پزشک برداشته می شود و به آزمایشگاه پاتولوژی جهت بررسی تغییرات سلولی ارسال می شود. در آزمایشگاه با آزمایشات لازم و رنگ آمیزی سلولها نتیجه را به پزشک اعلام می کنند.

بیوپسی به روشهای متعددی انجام می شود مانند بیوپسی با سوزن، باز و کلی که به طورمختر به توضیح هریک می پردازیم:
بیوپسی با سوزن (Needle Biopsy): در این روش پوست توسط پزشک بی حس می شود و سپس یک لوله ظریف ونازک از طریق پوست به درون عضو مورد نظر وارد می شود و تکه ای از بافت جدا می شود و از طریق لوله از بافت خارج می شود.

بیوپسی

بیوپسی باز (Open Biopsy): در این روش مانند روش قبل پوست بی حس می شود و پوست شکاف داده می شود و کمی از بافت کنار زده می شود و تکه ای از بافت جدا شده و و دوباره بافت به جای خود باز می گرد.
بیوپسی کلی (Exicisional biopsy): این روش به طور کلی مانند روشهای قبلی است با این تفاوت که در آن کل بافت مورد نظر که به نظر غیر طبیعی می آید برداشته می شود. این روش بیشتر در تشخیص تومورها استفاده می شود.

باتشکر مدیریت وب سایت کلینیک تشخیص و درمان سرطان باران 

ارسال شده در تشخیص سرطان توسط baran