جستجوی پزشکان

تاثیرات استفاده از دستگاه اسپیرومتر

تاثیرات استفاده از دستگاه اسپیرومتر
شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴

تاثیرات استفاده از دستگاه اسپیرومتر

۱- افزایش و بهبود تهویه بیمار

۲- پیشگیری از آتلکتازی و تجمع ترشحات ریوی

۳- انجام تنفس های عمیق و موثر

۴- تصحیح الگوی تنفسی

۵- کمک به تنفس بیمار

۶- افزایش قدرت، هماهنگی و تقویت عضلات تنفسی

۷- اکسیژن گیری کافی آلوئولی

۸- متحرک کردن دیواره قفسه سینه

۹- تشویق و ایجاد انگیزه در بیمار جهت انجام تنفس های عمیق و درست

۱۰- آگاهی بیمار از وضعیت تنفسی خود و سعی در بهبود آن

روش صحیح استفاده از اسپیرومتر

پاکت پلاستیکی دستگاه را باز کنید لوله خرطومی را به سوراخ پایین دستگاه متصل نمایید. نشانگر تنفسی را مقابل عددی که برایتان تجویز شده قرار دهید. توپ زرد رنگ نشان دهنده سرعت دم و پیستون سفید رنگ، نشان دهنده مقدار حجم هوایی است که با هر دم وارد ریه ها می کنید.

 

روی تخت نشسته و تکیه دهید. ابتدا یک بازدم عمیق انجام دهید و هوا را از ریه های خود خارج کنید. سپس با یک دست لوله اسپیرومتر را گرفته و در دهان خود قراردهید و با دست دیگر دستگاه اسپیرومتر را به صورت عمودی جلوی صورت خود بگیرید. بعد یک نفس آرام و عمیق بکشید و سعی کنید که توپ زرد داخل دستگاه را به حرکت در آورید و آن را وسط لوله و جلوی شکلک خندان نگه دارید.

نفستان را عمیق تر نمایید تا جایی که ریه ها پر از هوا شود و پیستون سفید رنگ به نشانگر حجم نزدیک شود، چند ثانیه نفستان را در همان وضعیت نگه دارید سپس هوا را به آرامی از ریه ها خارج نمایید و حدود۵ الی ده بار در ساعت این کار را تکرار کنید. سعی کنید پیستون سفید رنگ را به تدریج تا جایی که برایتان تجویز شده است بالا ببرید.

مدت و دفعات کار با اسپیرومتر

روز قبل از عمل: بیمار مرتب با دستگاه کار می کند تا طرز صحیح استفاده از آن را کامل یاد بگیرد.

روز اول و دوم بعد از عمل: در هنگام بیداری هر دو ساعت یک یک بار تا حد خسته شدن. به طور معمول ۱۰بار کافی می باشد.

روز سوم بعد از عمل: هر یک تا دوساعت یک بار انجام شود.

روز چهارم بعد از عمل: هر چهار ساعت یک بار انجام شود.

ضعف عضلات به خصوص ضعف عضلات تنفسی:

به دنبال جراحی در سرطان معده به خصوص به علت برش جراحی در ناحیه عضله دیافراگم، شاهد ضعف واختلال عملکرد در این عضله هستیم.

همچنین به علت بی تحرکی و درد و ضعف عضلات ناحیه تنفسی و شکمی نیز بسیار بارز است.

با تشکر مدیریت وب سایت کلینک تشخیص و درمان سرطان باران