جستجوی پزشکان

دندانپزشكی

94

شاید بتوان از خدمات تخصصی دندانپزشكی خارج از مجموعه كمك گرفت ولی  هدف از در نظر گرفتن این فضا در مركز سرطان این است كه تمام بیماران كه به نحوی نیاز به خدمات رادیوتراپی و شیمی درمانی دارند بتوانند از  خدمات دندانپزشكی به بهترین وجه ممكن استفاده كنند به خصوص بیماران مبتلا به تومورهای سر و گردن كه معاینات دندانپزشكی قبل از شروع به درمان برایشان الزامی است. در این فضا یك سینك مجزا برای شستشوی لوازم و یكی برای شستشوی دست پرسنل قبل از معاینه در نظر گرفته می شود.