جستجوی پزشکان

رادیوتراپی

99

در این روش منبع تشعشع كه در یك پوشش نگهدارنده كوچك پیچیده شده در داخل تومور و یا بسیار نزدیك به آن قرار می گیرد و Implant  یا ماده كاشتنی نامیده میشود. مواد كاشتنی ممكن است در شكلهای مختلف مانند سیمهای كوچك، تیوبهای پلاستیكی (كاتترها) ribbon  رشته ای كپسول و یا به شكل دانه ای وجود داشته باشد. مواد كاشتنی مستقیما در داخل بدن گذاشته میشوند. در رادیوتراپی داخلی ممكن است بیمار نیاز به بستری داشته باشد.

 

بخش فیزیك Room Physics

بخش فیزیك یكی از بخش های واحد رادیوتراپی است و متخصصین این بخش فیزیسیست نامیده می شوند.

متخصصین این بخش فعالیت خود را در دو بخش اصلی انجام می دهد:

 

۱- راه اندازی دستگاه های رادیوتراپی و براكی تراپی در وضعیت استاندارد و سنجش روزانه، هفتگی و ماهانه دستگاه ها جهت اطمینان از حسن كاركرد آنها

۲- طرح درمان برای بیماران مراجع به بخش رادیوتراپی و نظارت بر كیفیت درمان انجام گرفته بر روی بیمار

 

تجهیزات مورد نیاز این بخش شامل دستگاه های پردازشگر اطلاعات دریافتی از دستگاه های رادیوتراپی و براكی تراپی و دستگاه های كامپیوتر و پرینتر می باشد.

پزشكان در حین انجام پرتودرمانی بر روی بیماران در این اتاق حضور یافته و روند درمان را كنترل می كنند .

لزومی به همجواری مستقیم و دید مستقیم از بخش فیزیك به اتاق رادیوتراپی و براكی تراپی نیست.

 

مفاهیم رادیوتراپی Radio Therapy

پرتو درمانی یا رادیوتراپی ، استفاده از پرتوهای یونساز برای از بین بردن یا كوچك كردن بافتهای سرطانی است. در این روش در اثر آسیب  DNA ، سلولهای ناحیه درمان (بافت هدف) تخریب و ادامه رشد و تقسیم غیر ممكن میشود. اگرچه پرتو علاوه بر سلولهای سرطانی به سلولهای سالم نیز آسیب میرساند ولی اكثر سلولهای سالم بهبودی خود را دوباره بدست می آورند.

 

هدف از پرتو درمانی از بین بردن حداكثر سلولهای سرطانی با حداقل آسیب به بافت های سالم است. روش های مختلفی برای پرتو دهی و انتقال اشعه با قدرت نفوذ متفاوت وجود دارد ، علاوه بر این تعدادی از روش های پرتو دهی می توانند بطور دقیق و كنترل شده برای درمان ناحیه كوچكی از بافت بدون آسیب به بافت و اندام های اطراف استفاده شود ، در حالیكه برای درمان نواحی بزرگتر از انواع دیگر پرتو استفاده میشود.

 

در تعدادی از بیماران هدف از درمان تخریب كامل تومور و بعضی كوچك كردن تومور یا كاهش علائم آن است. در هر بیمار طراحی درمان برای محافظت بافت های سالم تا حد امكان انجام می شود. نیمی از بیماران سرطانی پرتو درمانی می شوند. پرتو درمانی ممكن است بصورت منفرد یا همراه با دیگر روش های درمان سرطان (شیمی درمانی یا جراحی) مورد استفاده قرار گیرد حتی در بعضی موارد ممكن است بیش از یك روش پرتودرمانی به كار گرفته شود

ارسال نظر

17 − 3 =

Call Now Button