جستجوی پزشکان

رادیولوژی

993
 

این روش یك روش غیر تهاجمی در تشخیص طبی است كه در آن اشعه X تولید شده از طریق یك ژنراتور و تیوب مولد اشعه پس از عبور از بافت مورد نظر ، تصاویر افتراقی از بافت تولید مینماید كه در امر تشخیص به كار می رود، این روش تقریبا جزء ساده ترین و ابتدائی ترین روش های تشخیصی است، امروزه نسل دستگاههای رادیولوژی آنالوگ كه تصاویر را بر روی فیلم رادیوگرافی دیجیتال استفاده می شود كه در آن تصاویر تولید شده بر روی صفحه مانیتور قابل مشاهده و چاپ گرفتن است و در صورت در نظر گرفتن سیستم آرشیو  و دسترسی  به  تصاویر رادیولوژی ( (PACS) Picture Archiving And Communication Systems) برای مركز امكان دسترسی ، مشاهده و پردازش تصویر در محلی دور از اتاق كنترل رادیولوژی نیز وجود دارد.

 

از رادیوگرافی جنرال برای تهیه تصاویر از استخوان ، قفسه سینه ، احشاء روده ای ، معده ای فوقانی و احشاء روده ای ، معده ای تحتانی استفاده می شود.

 

این روش از تصویر برداری بسیار سریع انجام میشود ، به همین دلیل كاربرد زیادی در بخش های اورژانس دارد و در تشخیص بیماری سرطان نیز این روش از اولین و ابتدائی ترین روش های تشخیصی است . البته تصویر برداری جنرال ضریب شكستهایی نیز دارد مثلا برای مشاهده سیاه شدگیهای ناشی از ضربه در استخانها این روش موثر نیست و لازم است از CT اسكن یا MRI استفاده شود.

 

در هنگام پرتو دهی به بیمار ، اپراتور به اتاق مجاور تصویر برداری كه اتاق كنترل نام دارد می رود و از طریق یك پنجره سربی كه امكان مشاهده اتاق تصویر برداری را فراهم می كند ، اپراتور به اتاق مجاور اتاق تصویر برداری كه اتاق كنترل نام دارد می رود و از طریق یك پنجره سربی كه امكان مشاهده اتاق تصویر برداری را فراهم می كند ، روند تصویر برداری بیمار را دنبال می كند ، بهتر است برای ارتباط كلامی با بیمار از سیستم صوتی استفاده شود تا در مواقع لازم اپراتور بتواند با بیمار صحبت كند. در زمان پرتو دهی غیر از بیمار نباید كس دیگری در اتاق باشد

ارسال نظر

دوازده + 13 =

Call Now Button