جستجوی پزشکان

روانپزشكی

96

اغلب بیماران سرطانی و حتی خانواده هایشان به دلیل ماهیت مخوف بیماری سرطان دچار بسیاری از آشفتگی های روانی می شوند. به همین دلیل در نظر گرفتن این كلینیك در مجموعه كلینیك های یك مركز سرطان ضروری است. ناتوانی در پذیرش بیماری و مقاومت در انجام درمانهای مورد نیاز در برخی از بیماران مشاهده می شود. همچنین عصبانیت ، افسردگی ، اضطراب ، بی خوابی ، هذیان و توهم ناشی از نوع سرطان نیز نیازمند درمان می باشند. برخی از خانواده ها نیز نحوه تعامل با بیمار دچار سرطان را نمی دانند و یا بعلت فشار روانی ناشی از بیماری ،  خود نیز دچار مشكلاتی می گردند كه نیازمند مشاوره و درمان است.

ارسال نظر

دو × یک =

Call Now Button