جستجوی پزشکان

ریه و عوامل خطر زای سرطان ریه

ریه و عوامل خطر زای سرطان ریه
یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴

ریه و عوامل خطر زای سرطان ریه

ریه ها دو اندام بزرگ در قفسه سینه هستند.این اندامها بخشی از اندام تنفسی هستند. هوا از طریق بینی یا دهان وارد بدن می شود و پس از عبور از نای و هریک از نایژه ها وارد ریه می شود. در هنگام عمل دم ، ریه ها با هوا منبسط می شوند و در هنگام بازدم، هوا از ریه ها خارج و ریه به حالت طبیعی خود باز می گردد.

بافت نازکی ریه ها و درون ناحیه قفسه سینه را می پوشاند. بین دو لایه غشاء جانبی مقدار کمی مایع قرار دارد. به طور معمول مقار زیادی از این مایع  در این محل جمع نمی شود.

عوامل خطر زا:

پزشکان گاهی نمی توانند بگویند چرا برخی از افراد به سرطان ریه مبتلا می شوند و برخی دیگر هرگز به این بیماری دچار نمی شوند. با این وجود، می دانیم که احتمال ابتلای بعضی از  افراد در معرض عوامل خطر زا، به سرطان ریه بیشتر است. عامل خطر زا، عاملی است که احتمال ابتلای فرد به بیمای را افزایش می دهد.

ریه و عومل خطر زای سرطان ریه

برخی مطالعات عوامل خطر زا را برای سرطان ریه مشخص کرده است:

استعمال دخانیات این مورد تا کنون مهمترین عامل خطر زا برای سرطان ریه به شمار می آید. مواد مضر موجود در دخانیات به سلولهای ریه صدمه وارد می کنند. به همین دلیل مصرف سیگار برگ، پیپ، قلیان، سیگار معمولا منجر به ابتلا سرطان ریه می شود و تنفس در محیطی که افراد دخانیات مصرف می کنند، می تواند باعث بروز سرطان ریه در افراد غیر سیگاری شود.

رادون: رادون گازی بی بو، بی مزه و بی رنگ است. این گاز در خاک و سنگ ها تشکیل می شود. افرادی که در معادن کار می کنند معمولا در معرض گاز رادون هستند. رادون به سلولهای ریه صدمه وارد می کند و احتمال ابتلا به سرطان ریه در افرادی که در معرض گاز رادون هستند بسیار زیاد است.

در ادامه به عوامل خطر زای دیگر سرطان ریه خواهیم پرداخت.

باتشکر مدیریت وب سایت کلینیک تشخیص سرطان باران