جستجوی پزشکان

فیزیوتراپی

98

فیزیوتراپی شیوه ای از درمان با روش های غیر دارویی و جراحی می باشد كه از تجهیزات فیزیكی ، مانورهای دستی، هیدروتراپی و ورزش ، نور، پرتوهای ماورای بنفش و مادون قرمز ، لیزر، گرما ، جریان برق، وسایل كمكی مانند پروتز و ارتز در آن استفاده می گردد و حیطه ی از پزشكی می باشد كه هدف آن پیشگیری از بیماری ها، درمان، توان بخشی و بالا بردن سطح سلامت می باشد. 

عمده ترین تقسیم بندی فیزیوتراپی بر اساس عمده ترین روش‌های درمانی به قرار زیر است:

۱-حرکت درمانی

۲-برق درمانی

۳- آب درمانی

 

روش‌های درمانی دیگری نیز موجود است که در زمره تقسیمات فوق واقع نمی شوند بلکه در درون مجموعه فیزیوتراپی قرار دارد. معمولاً هر مجموعه فیزیوتراپی قادر است بیماران سرپایی را معالجه کند بنابراین چنانچه این مجموعه در یک مرکز درمانی بیمارستان و یا مرکز معلولین قرار گرفته باشد قادر است بیماران بخش‌های بستری را چه ثابت و چه متحرک نیز معالجه کند. لذا از نقطه نظر سازماندهی برنامه ریزی درمانی در نظر گرفتن بیماران مستقر در بخش‌های بستری حائز اهمیت است چراکه در برخی مواقع ظرفیت فیزیوتراپی کاملاً  وکلاً به بیماران بستری (ثابت و متحرک) وابسته است.

 

تقسیم بندی بیمارانی که توسط کادر یک مجموعه فیزیوتراپی درمان می شوند عبارتند از :

۱-بیماران سرپایی

۲-بیماران بستری شده

بیماران بستری شده که درون بخش بستری به وسیله کادر بخش فیزیوتراپی معالجه می شوند.