جستجوی پزشکان

كلینیك

994

یكی از مهمترین بخش ها در امر پایش، درمان و پیگیری های بعد از درمان سرطان ، كلینیك ها هستند. مراجعه بیماران به كلینیك های آنكولوژی برای چند منظور انجام می شود:

 

  1. انجام تست ها و معاینات غربالگری پیشگیرانه
  2. انجام معاینه توسط پزشك متعاقب مشاهده علائم بیماری
  3. ارجاع از مراكز درمانی دیگر
  4. مراجعه بیماران تحت درمان مركز
  5. پیگیریهای پس از درمان و یا بیماریهای جسمی و درمانی همراه

 

در واقع در بخش كلینیك غربالگری تشخیصی تومورها انجام پذیرفته و جهت انجام درمان به متخصص مربوطه ارجاع می گردد.

ارسال نظر

4 + 10 =

Call Now Button