جستجوی پزشکان

ماموگرافی

 

 

5

این نوع تصویر برداری با استفاده از اشعه كم انرژی ،‌تصاویری از بافت داخلی پستان از لحاظ مورفولوژی آناتومی طبیعی و پاتولوژی ماكروسكوپی آن ارائه می دهد ، ماموگرافی عمدتا به منظور شناسایی و تشخیص سرطان پستان و نیز به منظور ارزیابی توده های لمس و ضایعات غیر لمس پستان مورد استفاده قرار می گیرد.

 

یكی از روشهای غربالگری سرطان پستان در زنان كه  از جمله شایع ترین سرطانهاست ، ماموگرافی است. از این روش علاوه بر تصویر برداری ، جهت نمونه برداری از بافت پستان یا تومور با استفاده از روش استروتاكسی استفاده می شود در زمان تصویر برداری ماموگرافی فقط رادیوگرافر در اتاق حضور دارد ولی در زمان نمونه برداری از روش استروتاكتیك سه الی چهار نفر در اتاق تصویر برداری حضور دارند كه شامل رادیولوژیست ، بیمار ، رادیوگرافر و گاهی یك پرستار است.

 

برای اتاق ماموگرافی باید فضای انتظار مجزا در نظر گرفته شود و این فضا باید حداقل برای انتظار ۶ نفر باشد . فضای انتظار باید آرام و دور از رفت و آمد و سرو صدا باشد.

 

اشعه ایكس مورد استفاده در ماموگرافی بسیار ضعیف است و با استفاده از یك پارتیشن سربی قابل كنترل است و نیازی به در نظر گرفتن اتاق كنترل نیست ، همچنین شیلدینگ مورد نیاز اتاق ماموگرافی نیز كمتر از رادیولوژی و تكنیك های دیگر تصویر برداری است.

 

در صورتی كه سیستم ماموگرافی مجهز به امكانات لازم برای انجام بیوپسی به روش استروتاتیك باشد باید اتاق ماموگرافی بزرگتر در نظر گرفته شو تا امكان كار روی بیمار برای سه الی چهار نفر برقرار باشد