جستجوی پزشکان

پت اسکن

93

PET اسكن –  (مقطع نگاری با انتشار پوزیترون) این دستگاه پرتوهای گامای تولید شده از نابودی جفت الكترون و پوزیترون را از بیرون بدن آشكار سازی می كند.

 

سیستم PET اسكن بسیاری از عملكردهای بافت ها و اعضا را كنترل و رهگیری  می نماید از قبیل جریان خون ، میزان مصرف اكسیژن و متابولیسم غیر جریان خون در عضلات قلب، تشخیص قطعی وجود سرطان ، تشخیص اثر حمله قلبی، تشخیص بازگشت سرطان پس از درمان، تشخیص دقیق بیماری های مغزی مثل تومورها و نقصان در حافظه.

ارسال نظر

شش + هشت =

Call Now Button