جستجوی پزشکان

پزشکی هسته ای

4

در پزشكی هسته ای از خواص هسته ای مواد جهت تشخیص و درمان استفاده می شود ، بدین صورت كه منبع اشعه رادیواكتیو (رادیو ایزوتوپ ها) به دو صورت In-vitro و in vivo القا می شود.

 

در حالت Invitro نمونه ای از بافت بدن در شرایط آزمایشگاهی با مواد رادیواكتیو نشاندار شده و مراحل تشخیص روی آن انجام می شود.

 

در روش In-vivo ماده رادیو اكتیو از طریق تزریق و یا روش های دیگر به بدن بیمار وارد می شود و از فعالیت متابولیكی عضو مورد نظر تصویربرداری می گردد.

 

اسپكت- یا توموگرافی رایانه ای تك فوتونی كه در این روش از رادیو ایزوتوپ هایی كه ذرات گاما ساطع می كنند برای تصویر برداری استفاده می شود

ارسال نظر

4 × سه =

Call Now Button