جستجوی پزشکان

کولونوسکوپی

کولونوسکوپی و آمادگی قبل از آن

در برخی بیماریها یا موارد مشکوک به بیماری های روده ای نیاز است تا بافت پوششی داخلی روده بزرگ بررسی شود. در گذشته چنین امکاناتی وجود نداشت، امروزه با وجود دستگاهی به نام کولونوسکوپ این امکان به وجود آمده تا به راحتی بتوان داخل کولون و راست روده را مشاهده کرد.

در این روش پزشک با استفاده از دستگاهی به نام کولونوسکوپ که لوله ای منعطف و باریک دارد و طول لوله آن متغیر است این کار را انجام می دهد. در سر لوله کولونوسکوپ یک دوربین است و این دوربین به مانیتور وصل است که پزشک با آن می تواند داخل روده را ببیند و هرگونه تغییر مانند پولیپ و سرطان را تشخیص دهد.

کولونوسکوپی برای تشخیص بیماریهایی مثل التهاب و کولیت، زخم و پولیپ و سرطان روده و تومور قابل استفاده است. انجام این آزمایش نیازمند آمادگی قبلی می باشد به این صورت که فرد یک روز قبل انجام آزمایش نباید از غذاهای جامد استفاده کند و غذاهای نرم بخورد تا کارکرد روده مناسب باشد و برای کولونوسکوپی روده تمیز و فاقد مدفوع باشد. همچنین برای بهتر تمیز شدن روده پزشک ممکن است تنقیه یا پودری را تجویز کند تا با افزایش کارکرد روده باعث تخلیه آن شود. گاه نیز فرد می تواند از روغن کرچک که ملین است استفاده کند.

توصیه می شود کولونوسکوپی صبح صورت گیرد تا فرد بتواند بعد از آن غذا بخورد.