جستجوی پزشکان

دکتر محمد حسن حیدری

دکتر محمد حسن حیدری

I was born in Tehran in 1348. In 1372-1379 I was studying at Azad University in Tehran.from 1383 to 1386 I was studying in the field of radiotherapy at the shiraz University. From 1386 to now I am working in the radiotherapy department in hospital hafte t

اینجانب محمد حسن حیدری در سال ۱۳۴۸ در تهران بدنیا امدم از سال ۱۳۷۲-۱۳۷۹ در دانشگاه آزاد مشغول تحصیل بودم . سال ۱۳۸۳ در رشته رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته  شدم و در سال ۱۳۸۶ قارغ التحصیل شدم . از زمان اتمام تحصیل تاکنون در بیمارستان هفت تیر در بخش رادیوتراپی مشغول کار هستم.

 

* ایمیل دکتر محمد حسن حیدری : m.heidari2411@yahoo.com

 

بخش ها: انکولوژی
موقعیت: بازرس
درجه: دکتر
دفتر: تهران میدان آرژانتین
روز کاری: دوشنبه, پنجشنبه, شنبه